Bibliografia polskich przekładów tekstów patrystycznych

 

UWAGA: klikając na tytuł przechodzisz do szczegółowego spisu treści!

 

 

Serie wydawnicze:

·             BOK         -      Biblioteka Ojców Kościoła, Kraków 1992nn

·             GT             -      Głos Tradycji (i przekłady ks. W. Kani)

·                          -      Ojcowie Żywi, Kraków 1978nn

·             POK         -      Pisma Ojców Kościoła, Poznań 1924-1971

·             PSP           -      Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, Warszawa 1969nn

·             SACh        -      Studia Antiquitatis Christianae, Warszawa 1977nn

·             SAChSN   -      Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova, Katowice 2005nn

·             ŹM            -      Źródła Monastyczne, Kraków-Tyniec 1993nn

·             ŹMT          -      Źródła Myśli Teologicznej, Kraków 1996nn

·             ŹMF         -      Źródła Myśli Filozoficznej, Kraków 2006nn

 

Pozostałe:

·             Przekłady w Instytucie Wydawniczym PAX

·             Antologie

·             Przekłady publikowane w Vox Patrum

·             Przekłady rozproszone

 

Bibliografie:

·             W. Stawiszyński, Bibliografia patrystyczna 1901-2004. Polskie tłumaczenia tekstów chrześcijańskich pierwszego tysiąclecia, Kraków 2006.

 

 

Aktualizowane 17 września 2009