Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova (SAChSN)

Pod redakcją ks. prof. Wincentego Myszora

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Księgarnia św. Jacka, Katowice 2005-

 

 

l.   W. MYSZOR (oprac.), Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego. Wybór tekstów źródłowych, wstęp i oprac., Katowice 2005, 288 ss.

2.  F. SZULC, Syn Boży w Pasterzu Hermasa. Świadectwo chrystologii judeochrześcijańskiej, Katowice 2005, 208 ss.

3.  Ewangelia Judasza; wstęp, tłum. z j. kopt. i komentarz W. Myszor, Katowice 2006, 96 ss.

4.  J. Słomka, Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Katowice 2007.

5.  Modlitwa i miłosierdzie w Enarrationes in psalmos św. Augustyna: W. Kamczyk, Modlitwa w Enarrationes in psalmos św. Augustyna; S. Tupaj, Miłosierdzie Boga i miłosierdzie chrześcijanina w świetle Enarrationes in psalmos św. Augustyna; tom pod. red. A. Uciechy, Katowice 2007.

6.  M. Basiuk, Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14) w zachodniej tradycji patrystycznej, Katowice 2008.

7.  Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II; tłumaczenie, wstęp i komentarz W. Myszor, Katowice 2008.

8.  A. Uciecha, Polemika św. Efrema z manicheizmem w Refutationes, Katowice 2009.

9.  R. Zarzeczny, Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej, Katowice 2009.

 

aktualizacja 28 września 2009