Antologie patrystyczne

 

BIELAWSKI, K. (red.), Komentarze do Modlitwy Pańskiej greckich Ojców Kościoła IV- V w., Kraków 1995.

BIELAWSKI, K. (red.), Komentarze do Modlitwy Pańskiej łacińskich Ojców Kościoła IV- V w., Kraków 1994.

BOBER, A., Anglia, Szkocja, Irlandia. Teksty źródłowe do historii Kościoła i patrystyki, Lublin 1991.

BOBER, A., Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, Kraków 1965.

DRĄCZKOWSKI, F. - SZMYDKI, R. (red.), Ojcze nasz w katechezie starożytnej (Tertulian, Cyprian, Orygenes, Cyryl Jerozolimski, Grzegorz z Nysy, Ambroży z Mediolanu, Teodor z Mospuestii, Augustyn, Laudy św. Franciszka z Asyżu), tłum. z j. włoskiego R. Szmydki, wstęp i biogafie F. Drączkowski, Lublin 1995.

EBOROWICZ, W. - KANIA, W. (red.), Ojcowie Kościoła łacińscy o Matce Bożej, tłum. W. Eborowicz, W. Kania; wstęp W. Kania, Niepokalanów 1981.

KANIA, W. - KRÓLIKOWSKI J. (red.), Maryja w pamięci Kościoła (Orygenes: Magnificat, Cyryl Aleksandryjski: Ku czci Bogarodzicy, Efrem: Ku chwale Bożej Rodzicielki, Dziewicy Maryi; Ewa i Maryja, Roman Piewca: Maryja pod krzyżem, Jan Damasceński: Wniebowzięta; Akathistos; Beda Czcigodny: Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, Anzelm: Na uroczystość Jej Zwiastowania; W uroczystość Jej Zrodzenia; W uroczystość Jej Wniebowzięcia), tłum. W. Kania, opr. J. Królikowski, Tarnów 1999.

KANIA, W. (red.), Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy o Matce Bożej, tłum. wstęp i opracowanie W. Kania, Niepokalanów 1981.

KANIA, W. (red.), Ojcowie wspólnej wiary. Teksty o Matce Bożej (w. VIII - XI). Wstęp i tłum. W. Kania, Niepokalanów 1986.

KRÓLIKOWSKI, J., Mądrość Ojców Kościoła. Okruchy patrystyczne, Pelplin 2003.

LONGOSZ, S. - NAPIÓRKOWSKI, S.C. (red.), Maryja w tajemnicy Kościoła, Niepokalanów 1997.

MICHALSKI, M., Antologia Literatury Patrystycznej, t. 1-2, Warszawa 1975.

MYSZOR, W., Europa. Pierwotne chrześcijaństwo, idee i życie społeczne chrześcijan (II i III wiek), Warszawa 2000.

PACHCIAREK, P. , STANULA, E. (red.), Ojcowie Kościoła. Rodzina ani od świata zbyt oddzielona ani obca radości zbawienia, wybór i opracowanie E. Stanula i P. Pachciarek, Warszawa 1995 (jest to wybór niezwykle ciekawych cytatów Ojców na temat wskazany w tytule - niestety bez dokładnych lokalizacji).

PAPROCKI, H. (red.), Wieczerza Mistyczna. Anafory eucharystyczne chrześcijańskiego Wschodu, wybór, wstęp, przekład i przypisy, Warszawa 1988.

PIETRAS, H., Dzień święty. Antologia tekstów patrystycznych o świętowaniu niedzieli, Kraków 1992.

Starowieyski, M. [oprac.], Ojcowie Kościoła Wschodniego o Eucharystii, Katowice - Ząbki 2005.

Starowieyski, M. [oprac.], Ojcowie Kościoła Zachodniego o Eucharystii, Katowice - Ząbki 2005.

SZRAM, M., Orygenes o kapłaństwie. Antologia tekstów, Olsztyn 1998.

VANIER, M.-A., Bóg Ojciec. Tajemnica miłości. Ojcowie Kościoła o Bogu Ojcu, wydanie polskie przygotowali M. Starowieyski, J. Naumowicz, Warszawa 1999.

VANIER, M.-A., Trójca Święta. Tajemnica jedności. Teksty z Tradycji, wydanie polskie przygotowali i rozszerzyli M. Starowieyski i J. Naumowicz, Warszawa 2000.

VERBRAKEN, P.-P., STAROWIEYSKI, M., Ojcowie Kościoła. Panorama patrystyczna, Warszawa 1991.

 

STAROŻYTNE TEKSTY CHRZEŚCIJAŃSKIE (STCh)

Dwujęzyczna seria patrystyczna (tekst łaciński + przekład), wydawana przez Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim w Towarzystwie Naukowym KUL w Lublinie, zapoczątkowana przez L.  MAŁUNOWICZÓWNĘ.

1. Kazania i homilie na święta Pańskie i Maryjne, zebrał i wstępem opatrzył L. Gładyszewski, redakcyjnie opracowała L. Małunowiczówna, Lublin 1976.

2. Antologia listu starochrześcijańskiego, t. 1: Listy z dziedziny kierownictwa duchowego, wstęp i opracowanie redakcyjne L. Małunowiczówna, Lublin 1978.

3. Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej, wstęp i wybór L. Małunowiczówna, opracowanie redakcyjne L. Gładyszewski, Lublin 1993.

4. Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej. Antologia, przekład zbiorowy, wybór tekstów i opracowanie S. Longosz, w opracowaniu.

5. Antologia inskrypcji wczesnochrześcijańskich, wybór i przekład L. Małunowiczówna, opracowanie S. Longosz - B. Wronikowska, w opracowaniu.

 

TEKSTY FILOMATY

Seria w formie numerowanych broszur, zawierająca wybrane teksty łacińskie z krótkimi, ale treściwymi polskimi wprowadzeniami, wydawana we Lwowie w 1937 r., przez R. GANSZYŃCA. Zeszyty 41-49 poświęcone są literaturze wczesnochrześcijańskiej.

41. Liturgica (liturgia z przekładem, psalmy i hymny).

42. MINUCIUS FELIX, Octavius (fragmenty).

43. TERTULLIANUS - CYPRIANUS, Ad martyras - fragmenty, De testimonio animae, De spectaculis - fragmenty; CYPRIANUS, Ad Donatum - fragmenty, Epistula X ad martyras, Epistula pastoralis, Acta proconsularia.

44. Acta martyrum (fragmenty: Passio Perpetuae et Felicitatis, Acta sancti Maximiliani martyris, Acta sanctorum martyrum Claudii Asterii et aliorum, Acta S. Eupulii diaconi et martyris, Acta S. Phileae et Philoromii, Passio s. Agnetis, Ambrosius de S. Agnete).

44a. Koniec religii starożytnej (Symmachus w obronie religii rzymskiej, Odpowiedź Ambrożego Symmachowi, Odrodzenie pogaństwa 392-394, Rzym narodowy - tekst Rutiliusza Numantiana, Rzym chrześcijański - 2 teksty św. Augustyna).

45. AUGUSTINUS, Confessiones (fragmenty).

46. HIERONYMUS, Wybór pism (teksty o charakterze wychowawczym: Epistula ad Letam, De Malcho servo).

47. Hymny chrześcijańskie (łacińskie teksty 13 hymnów PRUDENCJUSZA, 9 hymnów AMBROŻEGO, Hymnus abecedarius SEDULIUSZA, 2 hymny WENANCJUSZA FORTUNATA, Hymn GRZEGORZA WIELKIEGO, Hymn ADAMA DE S. VICTORE, Hymn PIOTRA DAMIANA).

48. BOETIUS, De consolatione philosophiae (fragmenty).

49. Życie zakonne (fragmenty: ATHANASIUS, Vita Antoni monachi; RUFINUS, Historia monachorum, Vitae Patrum; PELAGIUS, Vitae Patrum, BENEDICTI, Regula monachorum, GREGORIUS, Dialogorum fragmenta).