Ojcowie Żywi (OŻ)

Redaktor serii: ks. Marek Starowieyski

Wydawnictwo ZNAK (potem WAM), Kraków

 

 

 

1. "Karmię was tym, czym sam żyję". Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku A, opracował M. Starowieyski, z przedmową kard. G. M. Garonne i posłowiem W. Wojdeckiego, Kraków 1978.

2. "Karmię was tym, czym sam żyję". Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku B, opracował M. Starowieyski, Kraków 1979.

3. "Karmię was tym, czym sam żyję". Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku C, opracował M. Starowieyski, Kraków 1980.

4. "Karmię was tym, czym sam żyję". Ojcowie Kościoła prowadzą przez święta roku kościelnego, wyboru i opracowania tekstów dokonał M. Starowieyski, komentarzem liturgicznym opatrzył J. Miazek, Kraków 1982.

5. Księga starców (Gerontikon) tłum. M. Borkowska, wstępem opatrzył i opracował M. Starowieyski, Kraków 1983.

6. Muza chrześcijańska, t. 1: Poezja armeńska, syryjska i etiopska, przekład zbiorowy, wstępami opatrzyli i opracowali: M. Starowieyski - A. Mandalian - W. Myszor - S. Kur, posłowie J. Reczek, Kraków 1985.

7. Eucharystia pierwszych chrześcijan. Ojcowie Kościoła nauczają o eucharystii, wyboru i opracowania tekstów dokonał M. Starowieyski, wstępami opatrzyli M. Starowieyski - J. Miazek - A. Luft, Kraków 1987.

8. Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich (Didache - fragmenty, List KLEMENSA RZYMSKIEGO do Koryntian - fragmenty, Najstarsza homilia chrześcijańska - tzw. II List Klemensa Rzymskiego do Koryntian - fragmenty, Listy św. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO- fragmenty, List św. POLIKARPA do Filipian, Męczeństwo św. Polikarpa, List BARNABY - fragmenty, Pasterz HERMASA - fragmenty, Homilia paschalna MELITONA, List do Diogneta. Pisarze pogańscy o chrześcijanach: Tacyt - Pliniusz - Trajan - Hadrian - Apulejusz - Lukian z Samosaty - Eliusz Arystydes - Epiktet - Marek Aureliusz - Galen - Fronton - Celsus, Najstarszy opis eucharystii JUSTYNA), tłum. A. Świderkówna, wstępami opatrzył i opracował M. Starowieyski, Kraków 1988.

9. Męczennicy. Wstępy opracowanie i wybór tekstów E. Wipszycka - ks. M. Starowieyski, Kraków 1991. W tym m. in.: św. JUSTYN, Męczeństwo Ptolemeusza i Lucjusza, Męczeństwo świętych męczenników Justyna, Charytona, Charyty, Euelpistosa, Hieraksa, Pajona, i Liberiana, Męczennicy z Lyonu, Akta męczenników scylitańskich, Męczeństwo Perpetuy i Felicyty, TERTULIAN, pisma o męczeństwie (Do męczenników, Podstawy prawne prześladowań, "Między sprawą Boska, a sprawą ludzką jest walka", Cierpienie w Chrystusie, Człowieczeństwo sędziów, O ucieczce w czasie prześladowania),św. CYPRIAN, pisma o męczeństwie: Ucieczka św. Cypriana, Pochwała męczenników, Przyczyna prześladowania, Upadli, Wobec nowego prześladowania, Akta prokonsularne św. Cypriana; Akta świętych męczenników biskupa Fruktuoza i diakonów Auguriusza i Eulogiusza, pisma EUZEBIUSZA Z CEZAREI i ORYGENESA (Odwaga i cierpienie Orygenesa, Zachęta do męczeństwa - fragmenty), świadectwo biskupa DIONIZEGOo prześladowaniach w Aleksandrii w r. 260, List Fileasza do mieszkańców Tmuis, Męczeństwo Fileasza, biskupa Tmuis, Akta męczeństwa Maksymiliana, św. Feliksa biskupa Tibuki, EUZEBIUSZ z CEZAREI, Obrazy z ostatniego prześladowania oraz wiele innych akt męczeństw i fragmentów pism Ojców Kościoła o męczeństwie, LAKTANCJUSZ, Świadectwo męczeników, HERMIASZ SOZOMEN, Męczennicy perscy; Męczeństo św. Saby.

10. Muza chrześcijańska, t. 2, Poezja łacińska starożytna i średniowieczna, przekład zbiorowy, wstępem opatrzył i opracował M. Starowieyski, Kraków 1992.

11. Dwunastu, Ps. Abdiasza Historie Apostolskie, Kraków 1995.

12. Muza chrześcijańska, t. 3. poezja grecka od II do połowy XV w., Kraków 1995.

13. Do Ziemi Świętej, m. in.: o pielgrzymce cesarzowej Heleny około roku 326, Opis podróży z Bordeaux do Jerozolimy z r. 333, HIERONIM, List 108, św. GRZEGORZ Z NYSSY, List II, EGERIA, Pielgrzymka do miejsc świętych, Anonim z Piacenzy, Opis pielgrzymki do Ziemi Świętej, ADOMNAN Z HY , O miejscach świętych, Kraków 1996.

14. NERSES SNORHALI, Jezus, Syn jedyny Ojca i inne poematy, wstęp i opracowanie ks. Marek Starowieyski, przekład tekstu: Jezus, Syn jedyny Ojca: ks. Marek Starowieyski, pozostałe tłumaczenia: Jerzy Litwiniuk, Andrzej Mandalian, ks. Marek Starowieyski, Wiktor Woroszylski, Kraków 1998.

15. TERTULIAN, opracowanie i wybór tekstów ks. Waldemar Turek, WAM Kraków 1999.

16. BARDSKI, K., Abraham - tajemnica ojcostwa. Tradycja Izraela i Kościoła wyjaśnia Rdz 22,1-14, Kraków1990.

17. ŚW. CEZARY Z ARLES, opracowanie i wybór tekstów ks. Antoni Żurek, Kraków 2002.