Opracowania

 

czyli różne księgi, książki i książeczki, które warto, aby patrolog miał w zasięgu ręki, bo mogą się przydać

 

 

Oczywiście literatura patrystyczna, a więc ta dotycząca historii Kościoła pierwszych wieków i nauki chrześcijańskiej, jest tak ogromna, że nie zamierzam jej tu zbierać. Pragnę jednak zasygnalizować istnienie paru podstawowych opracowań w języku polskim, raczej tych nowszych, które nie są czymś podobnym do podręcznika (te podaję oddzielnie), a które mogą się przydać, choćby studentom teologii.

Armstrong, A.H., Markus, R.A., Wiara chrześcijańska a filozofia grecka; . H. Bednarek, PAX, Warszawa 1964.

Campenhausen, H., Ojcowie Kościoła; . K. Wierszyłowski, Warszawa 1967; 19992.

Cytowska, M., Szelest, H., Literatura rzymska. Okres Cesarstwa, Warszawa 1992.

Daniélou, J., Marrou, H.I., Historia Kościoła. Od początku do 600 roku; . M. Tarnowska; wyd. 2, Warszawa 1986.

Dawson, C., Formowanie się chrześcijaństwa; . J. Marzęcki, Warszawa 1987.

Hamman, A.G., Portrety Ojców Kościoła. Podręczny przewodnik po patrologii, Warszawa 1978.

Hamman, A.G., Życie codzienne pierwszych chrześcijan (95-197); . A. Guryn, U. Sudolska, PAX Warszawa 1990.

Hamman, A.G., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna; . M. Stafiej-Wróblewska, E. Sieradzińska, PAX Warszawa 1989.

Holstein, H., U początków wspólnoty chrześcijańskiej; . J. Radożycki, Warszawa 1981.

Kelly, J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej; . J. Mrukówna; przekład przejrzał E. Stanula, PAX Warszawa 1988.

Misiarczyk, L., Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu, Wyd. Benedyktynów, Tyniec 2007.

Pietras, H., Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków, WAM, Karków 2007.

Pigulewska, N.W., Kultura syryjska we wczesnym średniowieczu; . C. Mazur, PAX, Warszawa 1989.

Quispel, G., Gnoza; przełożyła B. Kita, PAX, Warszawa 1988.

Ruggiero, F., Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych wiekach; . E. Łukaszyk, WAM, Kraków 2007.

Rudolph, K., Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej; . G. Sowiński (Classica Religiologia), Kraków 1995.

Simon, M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa. I-IV w.; . E. Bąkowska, Warszawa 1979.

Simonetti, M., Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej; . T. Skibiński  (Myśl Teologiczna 26), Kraków 2000.

Starowieyski, M., Sobory Kościoła niepodzielonego; t. 1: Dzieje (a - Teologia dla Wszystkich, 2), Tarnów 1994.

Świderkówna, A., Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra Wielkiego do Augusta, PIW, Warszawa 1978.

Wipszycka, E., Kościół w świecie późnego antyku, PIW, Warszawa 1994.

Biografie

Bardy, G., Święty Augustyn. Człowiek i dzieło; tłum. Z. Kobylińska, Warszawa 1955.

Bralewski, S., Konstantyn Wielki (Wielcy Ludzie Kościoła), WAM, Kraków 2001.

Brown, P., Augustyn z Hippony; tłum. W. Radwański, PIW, Warszawa 1993.

Ceran, W., Teodozjusz Wielki (Wielcy Ludzie Kościoła), WAM, Kraków 2003.

Cremona, C., Augustyn z Hippony. Rozum i wiara; tłum. M. Serejska-Wróbel, Wyd. Księży Marianów, Warszawa 1993.

Crouzel, H., Orygenes; tłum. J. Margański, Wyd. ominiHomini, Bydgoszcz 1996.

Czuj, J., Papież Grzegorz Wielki, PAX, Warszawa 1948.

Czuj, J., Święty Hieronim. Żywot, dzieła, charakterystyka, PAX, Warszawa 1954.

Czuj, J., Żywot świętego Augustyna, wyd. 2, PAX, Warszawa 1952.

Doni, R., Święty Augustyn. Poszukiwanie prawdy. Biografia; tłum. L. Rodziewicz, Wyd. M, Kraków 2003.

Kelly, J.N.D., Hieronim. Życie, pisma, spory; tłum. Robert Wiśniewski, PIW, Warszawa 2003.

Markus, R.A., Grzegorz Wielki; tłum. Przemysław Nehring, PIW, Warszawa 2003.

Nocoń, A., Jan Kasjan (Wielcy Ludzie Kościoła), WAM, Kraków 2004.

Pałucki, J., Ambroży z Mediolanu (Wielcy Ludzie Kościoła), WAM, Kraków 2004.

Panuś, K., Święty Marcin z Tours (Wielcy Ludzie Kościoła), WAM, Kraków 2003.

Paprocki, H., Focjusz (Wielcy Ludzie Kościoła), WAM, Kraków 2004.

Pietras, H., Orygenes (Wielcy Ludzie Kościoła), WAM, Kraków 2001.

Sajdak, J., Kwintus Septymiusz Florens Tertulian. Czasy, życie, dzieła, Poznań 1949.

Turek, W., Tertulian (Wielcy Ludzie Kościoła), WAM, Kraków 2001.

Wolińska, T., Justynian Wielki (Wielcy Ludzie Kościoła), WAM, Kraków 2003.

Żurek A., Cezary z Arles (Wielcy Ludzie Kościoła), WAM, Kraków 2003.

Żurek A., Święty Bazyli Wielki (Wielcy Ludzie Kościoła), Wyd. WAM, Kraków 2009.

 

Aktualizacja 24 września 2009