Nowości patrystyczne (i podobne) na polskim rynku księgarskim

           

Kolorem wyróżniono pozycje ostatnio dodane

 

 

I. Przekłady tekstów patrystycznych

 

1.      Salwian z Marsylii, Dzieła wszystkie. Wstęp ks. T. Kołosowski, [„Do Kościoła” . P. Jakubowska; „O rządach Boga” . ks. T. Kołosowski; „Listy” .  M. Przyszychowska] (PSP 66), UKSW, Warszawa 2010.

2.      Św. Doroteusz z Gazy, Pisma ascetyczne (ŻM 51), Wyd. TYNIEC, Kraków 2010.

3.      Hieronim ze Strydonu, Kwestie hebrajskie w Księdze Rodzaju. Przekład i komentarz M. Jóźwiak, Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjlanej TUM, Wrocław 2010.

4.      Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV-VIII w.; wybór, wstęp, wprowadzenie i opracowanie P. Iwaszkiewicz; przedmowa M. Starowieyski; wyd. 2, Wyd. WAM, Kraków 2010.

5.      Kanony Ojców greckich [Canones Patrum Graecorum] (tekst grecki i polski); kanony Atanazego i Hipolita (tekst arabski i polski); przekład S. Kalinkowski (tekst grecki), J. Szymańczyk (tekst arabski), M. Mucha (konsultacja tekstu arabskiego) (ŹMT 49; SCL III), Wyd. WAM, Kraków 2009.

6.      Grzegorz z Nyssy, Życie Mojżesza; przekład S. Kalinkowski; wstęp M. Przyszychowska (ŹMT 50), Wyd. WAM, Kraków 2009.

7.      Grzegorz z Nyssy, Homilie do Eklezjastesa; opracowała i przełożyła M. Przyszychowska (ŹMT 51), Wyd. WAM, Kraków 2009.

8.      Hilary z Arles, Kazanie o życiu św. Honorata; HONORAT Z MARSYLII, Żywot św. Hilarego, biskupa Arles; przekład P. Nehring, B. Bibk; wstęp i komentarz P. Nehring (ŹM 48), Wyd. Benedyktynów, Kraków-Tyniec 2009.

 

 

II. Opracowania

 

1.      N. Mikuladze-Andersen, O sztuce gruzińskiej czasów królowej Tamary, DiG, Warszawa 2010.

2.      M. FIEDROWICZ, Teologia ojców Kościoła. Podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji nad wiarą (Mysterion), Wyd. UJ, Kraków 2009.

3.      R.L. WILKEN, Duch myśli wczesnochrześcijańskiej. W poszukiwaniu oblicza Boga (Mysterion), Wyd. UJ, Kraków 2009.

4.      W. HARMLESS, Chrześcijanie pustyni. Wprowadzenie do literatury wczesnego monastycyzmu (Mysterion), Wyd. UJ, Kraków 2009.

5.      W. TUREK, „Kto trwa w miłości”. Pierwszy List św. Jana Apostoła w ujęciu wybranych pisarzy łacińskich okresu patrystycznego, Wyd. WAM, Kraków 2009.

6.      Christianitas Antiqua; t. 2: Kapłaństwo i urząd, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009. W tomie artykuły + przekład homilii XII-XIX do Listu do Hebrajczyków JANA CHRYZOSTOMA, tłum. i oprac Jan Iluk.

7.      J. LECLERCQ OSB, U źródeł duchowości Zachodu. Etapy rozwoju i elementy stałe; przekład Sz. Sztuka; red. naukowa, posłowie T.M. Gronowski (ŹM 49, Opracowania, 11), Wyd. Benedyktynów, Kraków-Tyniec 2009.

8.      M.-F. Baslez, Prześladowania w starożytności. Ofiary, bohaterowie, męczennicy; przekł. E. Łukaszyk, Wyd. WAM, Kraków 2009.

9.      M. Ożóg, Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw, Wyd. WAM, Kraków 2009.

10. R. Zarzeczny, Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej (SACh SN 9), KśJ, Katowice 2009.

1.      N. Widok (red.), Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia (Opolska Biblioteka Teologiczna, 105), Red. Wyd. Wydziały Teologicznego Uniw. Opolskiego, Opole 2009.

2.      G.M. CANTARELLA, Comites aulae coelestis. Studia z historii, kultury i duchowości Cluny w średniowieczu; przekład A. Haase (i in.); red. nauk. T.M. Gronowski, K. Skwierczyński (ŹM 47, Opracowania, 10), Wyd. Benedyktynów, Kraków-Tyniec 2009.

3.      A. Uciecha, Polemika św. Efrema z manicheizmem w Refutationes (SACh SN 8), KśJ, Katowice 2009.

4.      R. Fossier, Ludzie średniowiecz; przekład A. Czupa, Wyd. WAM, Kraków 2009.

 

 

III. Pozostałe

 

e Nowości polecane przez Ks. Prof. Henryka Pietrasa SJ

e Nowości polecane przez Ks. Prof. Mariusza Szrama

 

 

aktualizacja: 7 stycznia 2010