Apokryfy Starego Testamentu

 

Bibliografia przekładów na język polski

 

 

 

 

ˇ      tłumaczenia na język polski

Apokryfy Starego Testamentu; praca zbior. pod red. R. Rubinkiewicza, Oficyna Wyd. VOCATIO, Warszawa 1999.

Tom zawiera przekłady następujących doumentów:

ˇ        Pozostałe słowa Jeremiasza; tłum. A. Paciorek (ClApVT)

ˇ        Józef i Asenet; tłum. A. Suski, (ClApVT)

ˇ        Pokuta Adama; tłum. A. Tronina, (ClApVT)

ˇ        Testamenty Dwunastu Patriarchów; tłum. A. Paciorek, (ClApVT)

ˇ        Testament Abrahama; tłum. M. Wittlieb, (ClApVT)

ˇ        Apokryf Ezechiela; tłum. R. Rubinkiewicz, (ClApVT)

ˇ        Psalmy Salomona; tłum. A. Paciorek, (ClApVT)

ˇ        Modlitwa Manassesa; tłum. A. Suski, (ClApVT)

ˇ        Pięć psalmów syryjskich; tłum. A. Kowalski, (ClApVT)

ˇ        Księga Henocha etiopska; tłum. R. Rubinkiewicz, (ClApVT)

ˇ        Fragmenty aramejskie Księgi Henocha; tłum. L. Stachowiak, (ClApVT)

ˇ        Księga Henocha słowiańska; tłum. R. Rubinkiewicz, (ClApVT)

ˇ        Księga Henocha hebrajska; tłum. M. Prokopowicz,  (ClApVT)

ˇ        Księga Jubileuszów; tłum. A. Kondracki, (ClApVT)

ˇ        Wyrocznia Sybilli; tłum. A. Paciorek, (ClApVT)

ˇ        Czwarta Księga Ezdrasza; tłum. S. Mędala, (ClApVT)

ˇ        Apokalipsa Barucha; tłum. J. Wodniak, (ClApVT)

ˇ        Apokalipsa Abrahama; tłum. R. Rubinkiewicz, (ClApVT)

Rękopisy znak Morza Martwego. Qumran, Wadi Murabba'at, Masada. Nachal Chewer; tłum. P. Muchowski, wstęp Z. Kapera; wyd. 2 poprawione i uzupełnione (Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testamentu, 5), Kraków 2000.

ˇ      opracowania

Dąbrowski, E., Pozabiblijne piśmiennictwo judaizmu w latach 200 przed Chr. - 70 po Chr., [w:] Nowy Testament na tle epoki, Poznań 1965, ss. 284-320.

Denis, A.-M., Introduction aux pseudépigraphes grecs d'Ancien Testament (Studia in Veteris Testamenti. Pseudoepigrapha, 1), Leiden 1970.

co prawda książka zostałą wydana przed trzydziestu laty, jednak do dziś pozostaje jednym z głównych źródeł wiedzy o apokryfach ST, więc choć napisana w języku francuskim, to jednak podaję, bo bez niej niniejsza bibliografia byłaby ułomna.

Mędala, S., Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej (Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testamentu, 1), Kraków 1994.

Muchowski, P., Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego (Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testamentu, 7), Kraków 2000.

jakkolwiek literatura qumrańska dalece wykracza poza ramy literatury apokryficznej, to jednak z racji obecności wielu dokumentów o charakterze apokryficznym lub pseudoepigraficznym, w tym miejscu sygnalizuję także istnienie opracowań związanych z tym działem nauki, mając świadomość, że dawno już qumranologia stała się odrębną dziedziną naukową.

Rubinkiewicz, R., Eschatologia Hen 9-11 a Nowy Testament, Lublin 1984.

Rubinkiewicz, R., Kwestia cierpienia w apokaliptyce żydowskiej Starego Testamentu, RTeol 44 (1997) 1, 79-88.

Rubinkiewicz, R., Przypowieść o szacie godowej (Mt 22,11-13) w świetle Hen 10,4, RTeol-Kan 27 (1980) 1, 53-69.

Rubinkiewicz, R., Wprowadzenie do apokryfów Starego Testamentu, Lublin 1987.

Stefaniak, L., Apokryf aramejski Księgi Rodzaju, RBiL 10 (1957) 6, 445-451.

 

 

Tylko tyle, bo na więcej na razie czasu brak